terminai ir sąlygos

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir Godos Juknelytės (toliau – Pardavėjas) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ar grąžinimo tvarka.

Pasiliekame teisę pakeisti, papildyti ar taisyti šias Taisykles.

GRĄŽINIMO POLITIKA

Prekių grąžinimo tvarka yra nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217
Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo
daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, pagal kurias nurodoma, kad kokybiški parfumerijos ir kosmetikos gaminiai yra nekeičiama prekė.

Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju (Goda Juknelytė I.V. pažymos Nr. 744927), apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

DUOMENŲ POLITIKA

Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo ir (ar) jo atstovų identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.

Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.

Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

PREKIŲ PRISTATYMAS

Produktų prostatymas vykdomas pagal žemiau pateiktus trečiųjų šalių nurodytus terminus:
www.hocuspocus.lt/pages/susisiekite

ATSISKAITANTIEMS PAVEDIMU

Produktai Hocus Pocus studijoje po užsakymo rezervuojami dviems darbo dienoms.